Vzdělávací soutěž k 20. narozeninám koruny

Česká národní banka připravila k narozeninám české koruny originální vzdělávací soutěž s pěti interaktivními hrami, které mladé generaci zábavnou formou představí, jak centrální banka již 20 let chrání národní měnu. Každý účastník dostává příležitost převtělit se do role centrálního bankéře a doslova vlastníma rukama zkusit držet inflaci na cílové dvouprocentní hranici, řídit oběh peněz nebo prověřit svoji znalost ochranných prvků bankovek. Školní týmy se mohou již nyní registrovat a hrát na www.chranimekorunu.cz. Soutěž je součástí interaktivní výstavy „20 let chráníme českou korunu“, která od listopadu postupně navštíví šest českých a moravských měst.

V roce 2013 uplyne 20 let od zrodu České národní banky a od vzniku české koruny. Této příležitosti využívá ČNB k tomu, aby veřejnosti neotřelým a srozumitelným způsobem ukázala, jak nezávislá centrální banka přispívá k udržení důvěry veřejnosti v hodnotu koruny a ke stabilitě makroekonomického prostředí, dbá na stabilitu a rozvoj finančního systému, pečuje o hladký platební styk a tok hotových peněz a plní řadu dalších úkolů, které jsou jí ze zákona svěřeny. Cílem je podpořit zájem o ekonomické vzdělávání u mladé generace, rozšířit všeobecné povědomí o českých platidlech a jejich ochranných prvcích a přiblížit roli centrální banky v ekonomice. Využitím interaktivních online herních prvků ke komunikaci se školáky a studenty se ČNB připojila k předním světovým centrálním bankám.

Za uplynulých téměř dvacet let se česká koruna stala důvěryhodnou, světově uznávanou měnou a Česká národní banka si získala zvučné jméno doma i v zahraničí. Připomenutí tohoto jubilea jsme se rozhodli spojit s podporou finančního a ekonomického vzdělávání,“ uvedl guvernér Miroslav Singer.

Chtěli bychom vzbudit zájem školáků o ekonomii a principy fungování finančního trhu a názorným a zábavným způsobem jim představit, jak ČNB pečuje o zdraví měny, finančního systému, hladký peněžní oběh a plní další zákonné úkoly,“ dodal guvernér ČNB.

Vzdělávací soutěž ČNB podpořil ministr školství Petr Fiala, jehož resort má v gesci finanční vzdělávání na školách.

Velice si vážím aktivit České národní banky v oblasti zvyšování finanční gramotnosti. Potřebu posílení vědomostí žáků a studentů v této oblasti si uvědomujeme a spolupracujeme také na řadě projektů. Provedli jsme rovněž úpravu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, v jehož rámci bude od příštího školního roku rozvíjena finanční gramotnost v některých předmětech,“ uvedl ministr školství Petr Fiala.

Školní týmy, které se zapojí do soutěže, budou soupeřit o jedinečnou šanci na vlastní oči vidět, kde a jak nechává ČNB razit české mince. Do soutěže se mohou registrovat už nyní na internetu www.chranimekorunu.cz nebo při návštěvě interaktivní výstavy v jednom z šesti měst České republiky. Výstava se nejprve představí v listopadu v Ostravě, poté v Brně, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Plzni a v Českých Budějovicích.

ČNB podporuje ekonomické a finanční vzdělávání dlouhodobě. Školám zdarma zaslala přes 10 tisíc pracovních učebnic „O penězích a hospodaření s Kačkou a Filipem“, učitelům a ředitelům škol dala k dispozici zábavný vzdělávací film „O penězích a lidech“, přes 150 tisíc návštěvníků vidělo expozici „Lidé a peníze“ v budově jejího pražského ústředí a pořádá vzdělávací semináře pro učitele. Společně s Ministerstvem financí a Ministerstvem školství je gestorem Národní strategie finančního vzdělávání. V roce 2010 ČNB spolu s Ministerstvem financí uskutečnila měření finanční gramotnosti dospělé populace ČR.

Marek Petruš, ředitel komunikace a mluvčí ČNB