Vytváření registru podnikatelských úvěrů probíhá s přímou podporou Bankovní asociace

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 25. května 2000 rozhodla o zahájení prací na budování Centrálního registru úvěrů podnikatelských subjektů, který by měl přispět ke zkvalitnění úvěrových procesů v bankovním sektoru. Tento registr je budován paralelně se současně rozvíjenými komerčními aktivitami v oblasti úvěrového registru fyzických osob. Tento registr nemá přímou návaznost na současné komerční aktivity zaměřené na budování úvěrového registru fyzických osob a nelze jej s ním ztotožňovat. Centrální registr úvěrů provozovaný Českou národní bankou bude budován v úzké spolupráci a s přímou finanční podporou Bankovní asociace a s komerčními bankami, kterým bude sloužit stejně jako ČNB. Nezbytnou podmínkou je přijetí zákonné úpravy v rámci tzv. harmonizační novely zákona o bankách.

Základní parametry projektu na vybudování registru podnikatelských úvěrů jsou v příloze.

Milan Tománek
Mluvčí ČNB