Výsledky konzultací mezi MMF a ČR v rámci článku IV

Rada výkonných ředitelů Mezinárodního měnového fondu dne 16.7. 2001 projednala a schválila výsledky konzultací mezi MMF a ČR v rámci článku IV, které se uskutečnily ve dnech 5.-17.4.2001. Konzultace mezi ČR a MMF jsou uskutečňovány pravidelně každoročně a jsou zaměřeny zejména na vyhodnocení makroekonomické situace, nastavení měnové a fiskální politiky.

Součástí jednání byly též výsledky společné mise MMF a Světové banky. Experti z MMF, SB a přizvaní nezávislí mezinárodně uznávaní odborníci se zaměřili na vyhodnocení silných a slabých stránek finančního sektoru ČR a jeho systémových problémů (FSAP - Financial Sector Assessment Program). Komplexní audit našeho finančního prostředí se soustředil především na zákonné a regulatorní rámce v jednotlivých oblastech finančního sektoru včetně dodržování mezinárodních standardů. Byly vyhodnoceny zdroje makroekonomických rizik ovlivňujících finanční systém, otázky likvidity atd. Závěrečná zpráva doporučuje opatření, která přispějí k další kultivaci finančního sektoru jako celku.

ČNB, aby zpřístupnila závěrečnou zprávu co nejširšímu okruhu veřejnosti, dnes umístila na své internetové stránce (www.cnb.cz) v sekci Mezinárodní vztahy níže uvedené dokumenty v plném znění.

Alice Frišaufová
Tisková mluvčí České národní banky