Výskyt padělků

Česká národní banka, zkušebna platidel, upozorňuje na množící se výskyty padělaných bankovek hodnoty 500 Kč, vzor 1997, sériové číslo C14 863976. Jedná se o padělky zhotovené na reprodukčním zařízení pracujícím na principu inkoustového tisku.

Papír padělků je bílý, hladký a silnější než pravý bankovkový papír. Z ochranných prvků jsou napodobeny vodoznak, ochranný proužek a viditelná ochranná vlákna. Vodoznak a ochranný proužek jsou nejlépe kontrolovatelné v průhledu proti světlu. Vodoznak na padělaných bankovkách je málo zřetelný a má i jiný tvar. Ochranný proužek je napodoben pouze na místech vystupujících na povrch papíru, to znamená, že v průhledu proti světlu netvoří souvislou linku. Protože nejsou použity originální tiskové techniky (hlubotisk, ofset a knihtisk), chybí padělkům plasticita tisku pravých bankovek.

Padělky s výše uvedenými znaky byly zatím zadrženy převážně v Praze, ale je pravděpodobné, že se rozšíří i na další území České republiky. Zároveň je možné, že se objeví i padělky s jinými seriovými čísly.

V každém případě se však jedná o padělky, které lze při troše pozornosti, kterou bychom měli vždy věnovat příjmu peněz, a při současné znalosti jejich ochranných prvků, poměrně snadno rozeznat.

ČNB - odbor veřejných informací