Výskyt padělaných a pozměněných peněz v České republice v roce 2003

Výskyt padělků v České republice se v roce 2003 v porovnání s předcházejícími léty zvýšil. Bylo zadrženo celkem 10 829 kusů padělků všech měn a hodnot. Hodnota zadržených padělků činí 17 920 729 Kč.

Z oběhu bylo zadrženo 7 301 padělků. Policie zadržela 3 528 padělků, tj. o 2 037 více než v roce 2002.

Počet padělků euro vzrostl z 289 kusů zadržených v roce 2002 na 503 kusy v roce 2003.

Naopak pokles zaznamenaly počty zadržených padělků bývalých národních měn zemí eurozóny a počty padělaných dolarů.

Z dat za rok 2003 nelze jednoznačně usoudit, zda se jedná o změnu trendu nebo pouze o výjimku v dlouhodobé časové řadě. Předpokládáme však, že počet padělků bankovek i mincí společné evropské měny euro i nadále poroste.

Padělané a pozměněné české peníze

V roce 2003 bylo zadrženo 8 965 kusů padělaných a pozměněných českých bankovek a mincí, jejichž celková hodnota činila 13 405 951,- Kč. Padělků bankovek bylo 7 366 kusů, padělků mincí 63 kusů a pozměněných bankovek a mincí 1536 kusů.

Nejvíce bylo zadrženo padělků bankovek v hodnotě 100 Kč Naopak pokleslo množství padělků bankovek 1000 a bankovek 500 Kč. U hodnot 50 Kč, 200 Kč a 2 000 Kč došlo k mírnému nárůstu.

Většina padělků bankovek 5000 Kč (1703 kusů) byla zadržena v lednu 2003 policií. Z celkového počtu 2 195 kusů zadržených padělků bankovek této hodnoty bylo 326 kusů padělků 'starého" vzoru 1993. V červenci 2003 bylo rovněž při policejní akci zadrženo 142 padělků tohoto starého vzoru.

Padělků bankovek 200 Kč bylo v roce 2003 více o 35 kusů, padělků 100 Kč o 2 499 kusů a padělků bankovek 50 Kč o 150 kusů více než v roce 2002. Množství padělků bankovek hodnoty 100 Kč bylo ovlivněno padělky, které byly účelově vyrobeny pro použití v automatech. Většinou byly zadrženy ve Východočeském kraji. Jejich část byla objevena také při domovních prohlídkách u zadržených pachatelů. Padělky byly zhotoveny na inkoustových tiskárnách bez jakékoliv snahy o napodobení ochranných prvků.

Mezi místy zadržení padělků byl na prvním místě Hradec Králové. Následovaly Praha, Ústí nad Labem, Ostrava a Brno. Další místa měla výskyty v řádu desítek kusů.

Padělané a pozměněné zahraniční peníze

V roce 2003 bylo zadrženo 1 864 kusů padělaných a pozměněných zahraničních bankovek a mincí. Jejich hodnota v přepočtu podle kursovního lístku ze dne 31.12.2003 činila 4 514 777,-- Kč.

Na území České republiky bylo zadrženo celkem 503 padělků společné evropské měny euro. Toto množství představuje podle statistik ECB méně než jedno promile padělků bankovek této měny zadržených v Evropě v roce 2003. Počet padělků eura zadržených na území České republiky prozatím představuje méně než polovinu ročního průměrného výskytu padělků bývalých národních měn zemí Eurosystému. Nejvíce zjištěných euro-padělků bylo v hodnotách 50 ? a 100 ?. Padělky euromincí nebyly dosud v České republice zadrženy.

Padělků USDbylo zadrženo 1 183 kusů, tj. o 91 méně než v roce 2002. Tento počet potvrzuje klesající trend předcházejících tří let. Mezi zadrženými padělky stejně jako v minulosti převažovaly padělky hodnoty 100 USD.

Stále se vyskytují padělky bankovek neplatných národních měn zemí Eurosystému. Padělaných bankovek DEM bylo v roce 2003 zadrženo celkem 38 kusů, italských lir 15 kusů, francouzských franků 6 kusů a španělských peset rovněž 6 kusů. Z padělků evropských měn stojících mimo měnovou unii stojí za zmínku 85 kusů padělků GBP.

Prezentace padělků (pdf, 170 kB).

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB