Výskyt padělaných a pozměněných bankovek a mincí a napodobenin bankovek a mincí v České republice v roce 2007

V roce 2007 bylo na území České republiky zadrženo 3 524 kusů padělaných a pozměněných bankovek a mincí a 112 192 kusů napodobenin bankovek a mincí všech měn, nominálních hodnot a vzorů. Celkem tedy bylo zadrženo 115 716 kusů nepravých bankovek a mincí1.

Padělaných a pozměněných českých bankovek a mincí bylo zadrženo celkem 2 292 kusů, tj. o 4 291 méně než v předcházejícím roce. Nepatrně se snížil počet padělků valut o 19 na celkový počet 1 232 kusů. Počet padělků eurobankovek se zvýšil o 153 na 733 kusů, naopak počet padělků euromincí se snížil o 11 na 73 kusů.

Padělané a pozměněné bankovky a mince

Z celkového množství 3 524 kusů padělaných a pozměněných bankovek a mincí bylo v oběhu zadrženo 3 275 kusů, což je o 285 kusů více než v roce 2006. Celkové množství zjištěných padělků je nižší především proto, že Policie České republiky zadržela v loňském roce před rozšířením do oběhu pouze 249 kusů, což je o 4 595 kusů méně než v roce 2006.

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené v oběhu a policií v roce 2007
 Zadrženo
 v oběhupoliciícelkem
Padělané bankovky CZK1 9031662 069
Padělané bankovky EUR67063733
Padělané bankovky USD27920299
Padělané bankovky ostatní92092
Padělané mince CZK1410141
Padělané mince ostatní1040104
Pozměněné bankovky a mince CZK82082

Pozměněné bankovky a mince ostatní

404
Celkem3 2752493 524
 Padělané a pozměněné tuzemské a zahraniční bankovky a mince zadržené na území České republiky v letech 1993-2007 rozložené podle zadržení v oběhu a policií.

Padělané a pozměněné tuzemské bankovky a mince

V roce 2007 bylo zadrženo 2 292 kusů padělaných a pozměněných českých bankovek a mincí, z toho 2 069 kusů padělaných bankovek, 141 kusů padělaných mincí a 82 kusů pozměněných bankovek a mincí, v celkové hodnotě téměř 1,7 milionu Kč.

Množství zadržených padělaných českých mincí se snížilo. V roce 2006 jich bylo zjištěno 171, zatímco v roce 2007 jen 141 kusů. Z nominálních hodnot byly nejčastěji padělány mince 5 a 2 Kč . Výskyt pozměněných českých bankovek a mincí byl 82 kusů.

Padělané a pozměněné cizozemské bankovky a mince

V roce 2007 bylo na území České republiky zadrženo 1 232 kusů padělků valut, jejichž hodnota v přepočtu podle kursovního lístku ze dne 31. 12. 2007 činila téměř 3 miliony Kč. I v roce 2007 pokračoval trend narůstajícího počtu padělků EUR a naopak poklesu množství padělků USD. V roce 2007 již nebyl zadržen žádný padělek bývalých národních měn zemí, které v roce 2002 přijaly jednotnou evropskou měnu.

Padělků platidel jednotné evropské měny bylo zadrženo celkem 806 kusů, z toho 733 kusů bankovek a 73 kusů mincí. 

V roce 2007 bylo v České republice zadrženo 299 kusů padělků bankovek USD a 2  kusy pozměněných bankovek USD.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB

Prezentace z tiskové konference (pdf, 633 kB)


V roce 2006 bylo na území České republiky zadrženo 7 834 kusů padělaných a pozměněných bankovek a mincí v celkové hodnotě 24,8 milionu Kč.