Výskyt padělaných a pozměněných bankovek a mincí a napodobenin bankovek a mincí v České republice v roce 2005

padělek

V roce 2005 bylo na území České republiky zadrženo 9 295 kusů padělaných a pozměněných bankovek a mincí v hodnotě 10,8 milionu Kč. Celkové množství je srovnatelné s rokem 2004, nárůst představuje pouhých 6 kusů. Nepatrně se zvýšilo množství padělaných a pozměněných českých bankovek a mincí, naopak nepatrně se snížilo množství valut. V rámci valut se mírně snížilo množství zadržených padělaných bankovek a mincí jednotné evropské měny euro, naopak mírně se zvýšilo množství padělků amerických dolarů. Poprvé po několika letech se tak nepotvrdil trend růstu počtu padělků EUR na úkor USD. Může se však jednat pouze o jednorázový výkyv. Vedle padělaných a pozměněných peněz bylo zadrženo také 386 284 kusů reprodukcí a napodobenin bankovek a mincí různých měn a nominálních hodnot.

padělek       padělek

V porovnání s rokem 2004 se snížilo množství padělků zadržených Policií České republiky, naopak se přibližně o 20 % zvýšil počet padělků zadržených právnickými osobami v peněžním oběhu. Zvýšilo se tak i pravděpodobné riziko přijetí padělku v hotovostním platebním styku, neboť největší množství padělků zadržených právnickými osobami představovaly odvody tržeb. Negativně hodnotíme skutečnost, že i v minulém roce se objevily případy, kdy profesionální subjekty v oblasti peněžního oběhu - obchodní banky a bezpečnostní agentury zpracovávající hotovosti - nerozpoznaly určité množství padělků, které byly zajištěny až v pobočkách České národní banky.

 

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené v oběhu a policií v roce 2005

 
Zadrženo
  v oběhu policií celkem
Padělané bankovky CZK 3 243 1 756 4 999
Padělané bankovky EUR 739 271 1 010
Padělané bankovky USD 648 323 971
Padělané bankovky ostatní 177 1 178
Padělané mince CZK 213 2 215
Padělané mince ostatní 64 0 64
Pozměněné bankovky a mince CZK 1 530 325 1 855
Pozměněné bankovky a mince ostatní 3 0 3
Celkem 6 617 2 678 9 295


Z padělků českých bankovek byla nejčastější nominální hodnota 500 Kč, naopak výrazně poklesl počet padělků hodnoty 5000 Kč. Pokračoval tak trend přesunu největšího zájmu padělatelů z nejvyšší na střední nominální hodnoty. Většina padělků byla zhotovena na  tzv. kancelářských reprodukčních zařízeních (inkoustové a laserové tiskárny a kopírky), naopak opět se snížilo množství padělků zhotovených klasickými tiskovými technikami. V pětistupňové škále nebezpečnosti byla většina padělků českých bankovek hodnocena stupněm 4 jako méně zdařilé, druhý nejčastější byl stupeň 2 pro nebezpečné padělky. Pokračoval tedy trend minulých let spočívající ve zvyšování počtu jednak kvalitnějších padělků a jednak padělků nekvalitních na úkor množství padělků průměrných.

  padělek   padělek

Z padělků valut se nejčastěji vyskytovaly nominály 50 EUR a 100 USD. U bankovek obou těchto světových měn naopak nadále převažuje padělání klasickými tiskovými technikami nad kancelářskými reprodukčními technikami.

padělek        padělek       padělek     padělek

U tuzemských mincí nadále převažují tzv. technické padělky, určené ke spuštění mechanismu  mincovních automatů, naopak u EUR se vyskytují výlučně nebezpečné až velmi nebezpečné padělky ražené, které jsou mnohdy v peněžním oběhu laickou veřejností nerozpoznatelné.