Výkonný sbor MMF ukončil 1. srpna 2005 konzultace vedené s Českou republikou dle článku IV. Dohody

Výkonný sbor Mezinárodní měnového fondu ukončil 1. srpna 2005 konzultace vedené s Českou republikou dle článku IV. Dohody. Tato dvoustranná jednání probíhají v případě České republiky každoročně.

Mezinárodní měnový fond ve své zprávě uvádí, že vstup ČR do EU společně s cyklickým oživením v loňském roce urychlil ekonomický růst. Ze zprávy vyplývá, že MMF hodnotí Českou republiku jako jednu z nejotevřenějších a nejrozvinutějších ekonomik mezi novými členskými státy Evropské unie. MMF oceňuje zejména přínos významných přímých zahraničních investic, které se nyní značnou měrou podílejí na průmyslovém vývozu. Dle MMF čistý vývoz postupně nahrazoval investice jako hlavní zdroj ekonomického růstu.

Mezi nedostatky, které limitují českou ekonomiku řadí MMF např. překážky pro geografickou mobilitu pracovních sil a nesoulad v kvalifikační dimenzi, právní prostředí pro podnikání a v neposlední řadě také nepříznivé demografické trendy.

Tisková zpráva Mezinárodního měnového fondu v českém i anglickém jazyce včetně kompletní zprávy je k dispozici na těchto internetových adresách:

Staff Report (pdf, 534 kB) - anglicky
Selected Issues (pdf, 716 kB) - anglicky
Public information notice (pdf, 222 kB) - česky
Public information notice (pdf, 396 kB) - anglicky

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB