Vyjádření viceguvernéra V. Tomšíka k hodnotící zprávě MMF

Viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík se vyjádřil k dnes publikovanému závěrečnému prohlášení MMF:

S misí MMF se shodujeme, že inflace je aktuálně velmi nízká mimo jiné v důsledku vývoje cen energií a potravin. Listopadové oslabení kurzu koruny však prakticky odvrátilo riziko dlouhodobého podstřelování inflačního cíle a vzniku dlouhodobé deflační spirály vyvolané nedostatečnou poptávkou.“

V souladu s postojem ČNB je i konstatování, že se pro nás kurz stal novým nástrojem, nikoli cílem měnové politiky. Opuštění tohoto nástroje tak MMF doporučuje až v situaci, kdy bude zajištěno dlouhodobé udržitelné plnění našeho inflačního cíle a potvrzeno pevné ukotvení inflačních očekávání.“

 

MMF v Concluding Statement 2014 Article IV (pdf, 25 kB) k měnové politice ČNB uvádí:

Inflace postupně poroste směrem k cíli díky pokračujícímu oživení a devizovým intervencím České národní banky. Za situace, kdy se úrokové sazby blížily nule, tržní úrokové sazby dosáhly historického minima a likvidita v bankovním systému byla na vysoké úrovni, začala ČNB v listopadu 2013 používat měnový kurz jako nový nástroj k zabránění trvalému a výraznému podstřelování inflačního cíle. Od té doby je celková inflace stále velmi nízká v důsledku nízkonflačních tlaků v eurozóně a vývoje cen potravin a energií. Očekává se však, že inflace se po několika měsících začne postupně blížit k cíli, a to díky promítnutí tohoto vývoje do cen obchodovatelných komodit a pokračujícímu oživení. V každém případě se zdá, že riziko extrémních ztrát plynoucích ze sebenaplňující deflační spirály bylo odvráceno, jak to naznačuje zvyšující se růst mezd a pozitivní trend ve vývoji spotřeby.

Podpůrné měnové podmínky budou nutné, dokud inflační očekávání nebudou pevně ukotvena kolem inflačního cíle. Rizika ohrožující počínající oživení stále existují, zejména rizika přicházející zvenčí. Vzhledem ke značné mezeře výstupu a přetrvávající velmi nízké inflaci by bylo vhodné, aby současná politika devizových intervencí pokračovala. Mise však doporučuje návrat k režimu plovoucího měnového kurzu společně s cílováním inflace, který zemi dobře sloužil, jakmile se sníží riziko deflace a prognóza inflace a inflační očekávání budou pevně ukotveny kolem inflačního cíle. Ukončení režimu používání kurzu jako nástroje měnové politiky bude snazší díky předchozí konzistentní měnové politice a existenci důvěryhodné a transparentní centrální banky. ČNB ve své komunikaci vhodným způsobem zdůrazňuje prioritu inflačního cíle a úlohu kurzové politiky jako nástroje k jeho dosažení, a to má velký význam.

Tomáš Zimmermann, mluvčí ČNB