Vyjádření guvernéra Miroslava Singera ke zprávě o úmrtí autora podoby českých bankovek Oldřicha Kulhánka

Zpráva o úmrtí vynikajícího umělce Oldřicha Kulhánka mne i mé kolegy z České národní banky velmi zarmoutila. Spolupráce s ním jsme si vždy velice cenili.

Odešel člověk, kterého nám bude denně připomínat jedinečná sada bankovek, již pan Kulhánek pro Českou národní banku a Českou republiku vytvořil. I dvě desetiletí od zpracování návrhů našich bankovek je jejich vynikající úroveň a estetická hodnota v celosvětovém měřítku ojedinělá a nejen pro nás všechny, kteří je používáme, velmi zřetelná.“

Miroslav Singer
guvernér České národní banky