Vyjádření člena bankovní rady Miroslava Hrnčíře k vývoji obchodní bilance v lednu 2000

Vývoj schodku obchodní bilance v lednu 2000 (-9,1 mld. Kč, při hodnotě vývozu 77,7 mld. Kč a hodnotě dovozu 86,8 mld., predikce schodku ČNB -6 mld. Kč) byl ovlivněn jednak vývojem cen energetických surovin (k zajištění dovozu stejného fysického objemu ropy jako v lednu m. r. bylo třeba vynaložit o cca 1,8 mld. Kč více) a zejména pak ad hoc dovozem dvou letadel (o celkové hodnotě cca 3,5 mld. Kč).

Saldo je tedy výsledkem výrazné dynamizace na straně dovozu (mzr. růst o 39,5 %), nikoli důsledkem decelerace vývozu (růst o 29,5 %). Přes očekávané vysoké ceny energetických surovin (jež budou přetrvávat minimálně do konce 1. čtvrtletí 2000) a avizované investiční dovozy neočekáváme v důsledku dalšího očekávaného růstu vývozu razantní změnu ve vývoji celoročního schodku obchodní bilance (aktuální predikce 77 až 83 mld. Kč).

Za správnost:
P. Palivec, odbor veřejných informací