Vyjádření L. Niedermayera ke kurzu koruny

Na dnešní četné dotazy médií k posilování kurzu koruny, uvádíme reakci vrchního ředitele Luďka Niedermayera, člena Bankovní rady ČNB:

"V posledních několika týdnech dochází k pokračujícímu posilování směnného kurzu Kč proti Euru. Tento vývoj považuji za znepokojivý", uvádí Luděk Niedermayer. "Domnívám se, že jak z hlediska obecného makroekonomického vývoje, tak i z pohledu vývoje inflace by byl vhodnější slabší kurz koruny, který by zároveň podpořil konkurenční schopnost české ekonomiky.

Z pohledu centrální banky podotýkám, že úroveň úrokových sazeb nejen nestimuluje příliv kapitálu, ale v některých segmentech podporuje jeho odliv.

Domnívám se, že za jistých okolností centrální banka přistoupí k intervencím. Určitě bych je však nikterak nedával do souvislosti s tím, že se nyní Kč pohybuje na úrovni, na níž k předcházejícím intervencím došlo. Centrální banka sleduje vývoj kurzu z hlediska trendu, nikoliv z hlediska vývoje v jednotlivých dnech. O intervencích rozhoduje po vyhodnocení delších časových úseků.

Za správnost:
M. Tománek
Mluvčí ČNB