Vyjádření ČNB k zamítnutí návrhu novely zákona o ČNB Senátem

Jsme spokojeni s tím, že Senát splnil svou úlohu legislativní pojistky a právně diskutabilní novelu zákona o ČNB vrátil poslanecké sněmovně. Senátoři podpořili odborný názor ČNB, když uznali, že novela má přinejmenším tři závažné vady. Jde především o možné narušení efektivního fungování ČNB, harmonizaci s právem EU a o rozpor s ústavou.

Pavel Zúbek
Odbor veřejných informací ČNB