Vyjádření ČNB k záměru zkrátit dobu závaznosti nabídky ECM Group N.V. na převzetí ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

Dne 19. 11. 2008 obdržela Česká národní banka informaci o záměru společnosti ECM Group N.V. zkrátit dobu závaznosti uveřejněné nabídky převzetí určené akcionářům společnosti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. o jeden týden do 5. 12. 2008.

ČNB zkrácení doby závaznosti nezakázala. ECM Group N.V. je tudíž oprávněna zkrátit dobu závaznosti předmětné nabídky převzetí.

Pavel Zúbek
Samostatný odbor komunikace ČNB