Vyjádření ČNB k informacím z dnešního tisku o změně vlastníka Banco Popolare Česká republika

Česká národní banka vydává následující prohlášení k informacím z dnešního tisku, kde se uvádí, že společnost AnaCap získala veškeré potřebné regulatorní souhlasy s koupí Banco Popolare Česká republika:

Česká národní banka nevydala v případě Banco Popolare Česká republika souhlas se změnou vlastníka.

Pavel Zúbek
odbor komunikace ČNB