Vyjádření ČNB k dobrovolné nabídce převzetí Sanofi-Aventis Europe

České národní bance byl dne 19. června 2008 předložen společností Sanofi-Aventis Europe, a société par actions simplifiée, náležející do skupiny sanofi-aventis návrh nabídkového dokumentu obsahující náležitosti dobrovolné nabídky převzetí určené akcionářům společnosti Zentiva N.V. Tato nabídka převzetí je koncipována jako konkurenční k nabídce převzetí uveřejněné dne 17. června 2008 společností Anthiarose Limited ze skupiny PPF Group N.V.

Česká národní banka ve lhůtě patnácti pracovních dnů nezakázala uveřejnění předložené nabídky převzetí a neučinila ani jiný úkon, který by měl dopad na běh uvedené lhůty. Po jejím uplynutí dne 10. července 2008 je tedy společnost Sanofi-Aventis Europe, a société par actions simplifiée, oprávněna uveřejnit nabídku převzetí určenou akcionářům společnosti Zentiva N.V.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB