Vyjádření ČNB k dobrovolné nabídce převzetí Anthiarose Limited

České národní bance byl dne 5. května 2008 předložen společností Anthiarose Limited ze skupiny PPF Group N.V. návrh nabídkového dokumentu obsahující náležitosti dobrovolné nabídky převzetí určené akcionářům společnosti Zentiva N.V. Česká národní banka ve lhůtě patnácti pracovních dnů nezakázala uveřejnění nabídky převzetí a neučinila ani jiný úkon, který by měl dopad na běh uvedené lhůty. Po jejím uplynutí (konec lhůty připadl na úterý 27. května 2008) je tedy společnost Anthiarose Limited oprávněna uveřejnit nabídku převzetí určenou akcionářům společnosti Zentiva N.V.

Proces přezkoumávání nabídek převzetí se řídí od 1. 4. 2008 novým zákonem o nabídkách převzetí (zákon č. 104/2008 Sb.). Tento zákon nepředpokládá v případě dobrovolných nabídek převzetí udělování souhlasu Českou národní bankou. Místo schvalování dobrovolných nabídek převzetí upravuje pouze povinnost jejich předložení České národní bance před uveřejněním – ČNB pak má možnost uveřejnění nabídky převzetí zakázat, pokud by obsahovala závažné vady. Nezakáže-li ČNB uveřejnění nabídky převzetí ve stanovené lhůtě, je její předkladatel oprávněn nabídku převzetí uveřejnit.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB