Vyhodnocení devizové kontroly roce 2004 a plán devizových kontrol na rok 2005

Bankovní rada ČNB na svém zasedání ve čtvrtek 24. března projednala a vzala na vědomí materiál " Vyhodnocení devizové kontroly roce 2004 a plán devizových kontrol na rok 2005'.

Česká národní banka (dále jen ČNB) dozoruje přibližně 3 000 nebankovních devizových míst, která jsou značně rozdílná z hlediska velikosti i předmětu činnosti. Spadají sem jak malá směnárenská pracoviště, která poskytují směnárenské služby pouze doplňkově, tak subjekty nadnárodního charakteru, poskytující například peněžní služby po celém světě. Cílem dohledu nad regulovanými subjekty je zejména podpora jejich správného fungování, vymáhání devizové disciplíny a v neposlední řadě ochrana klientů.

V roce 2004 bylo provedeno 477 devizových kontrol a zkontrolováno celkem 551 provozoven devizových míst. Ve zhruba 61% případů bylo zjištěno porušení devizových předpisů. Celkový počet kontrol v roce 2004 vzrostl oproti roku 2003 o 56%.

V průběhu roku 2004 ČNB zahájila 63 sankčních správních řízení a bylo dokončeno vedení 15 sankčních řízení zahájených v roce 2003. ČNB uložila v minulém roce peněžité sankce za porušení devizových předpisů ve výši 2.800.000,- Kč.

Vývoj dozorovaných a regulovaných subjektů

Počet devizových míst s devizovou licencí během posledních tří let mírně roste. V roce 2004 bylo podáno 97 žádostí o devizovou licenci, z toho 80 o devizovou licenci k prodeji cizí měny (udělují pobočky ČNB). Pravomocně bylo rozhodnuto 86 žádostí, z toho v 77 případech bylo rozhodnuto o udělení devizové licence. Ve srovnání s rokem 2003 vzrostl počet podaných žádostí o devizovou licenci o 20 %. V rámci nově vydávaných devizových licencí se mění jejich struktura ve prospěch širšího okruhu nabízených služeb. Devizová místa se nově zaměřují na poskytování např. peněžních služeb či termínovaných obchodů.

Ke konci roku 2004 ČNB registrovala 264 devizových míst s devizovou licencí a k nim příslušných 653 provozoven devizových míst. Ke stejnému datu působilo na území České republiky 2658 devizových míst s koncesní listinou a 2949 provozoven k těmto devizovým místům.

Dle údajů dostupných jednotlivým pobočkám, směnárenskou činnost fakticky vykonávalo zhruba 80 % všech devizových míst s koncesní listinou. Graf: Vývoj počtu devizových míst s KL a jejich provozoven

Graf: Vývoj počtu devizových míst s KL a jejich provozoven

Počet devizových míst s koncesní listinou je ustálený - ve srovnání s rokem 2003 se téměř nezměnil, oproti roku 2002 o 2 % poklesl.
Počet provozoven devizových míst vzhledem k loňskému roku mírně vzrostl, ve srovnání s rokem 2002 je o 14 % nižší.