Vojtěch Belling se stal místopředsedou ESMA

Ředitel sekce regulace a mezinárodní spolupráce České národní banky (ČNB) Vojtěch Belling se stal místopředsedou Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Do funkce byl zvolen na období od 21. listopadu 2022 do 15. června 2024.

 „Gratuluji Vojtěchu Bellingovi ke zvolení místopředsedou ESMA. Tento úspěch považuji za ocenění jeho dosavadní reprezentace České národní banky ve vedení tohoto evropského dohledového orgánu. Zároveň se opět potvrzuje, že ČNB má ve svých řadách experty s velkou erudicí, kteří jsou respektovanými odborníky v Česku i v zahraničí,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.

Vojtěch Belling nahradí Erika Thedéena, generálního ředitele švédského dohledového orgánu Finansinspektionen, který tuto pozici zakrátko opustí, protože se stane guvernérem švédské Riksbank.

„Jsem ráda, že mohu oznámit jmenování Vojtěcha Bellinga místopředsedou ESMA. Jako člen rady orgánů dohledu a správní rady, jímž je od prosince roku 2020, se práci pro ESMA věnoval s plným nasazením. Na spolupráci s ním v pozici místopředsedy se velice těším.“

„Také bych ráda poděkovala Eriku Thedéenovi za jeho cenný přínos k činnosti ESMA v roli člena rady orgánů dohledu a správní rady a v poslední době také v pozici místopředsedy ESMA,“ uvedla Předsedkyně ESMA Verena Rossová,

Vojtěch Belling

Belling VojtěchVojtěch Belling je od roku 2018 ředitelem sekce regulace a mezinárodní spolupráce České národní banky, která je integrovaným orgánem dohledu nad finančním trhem v České republice. Před rokem 2018 zastával funkce ředitele odboru EU a mezinárodních organizací ČNB (2014–2018) a státního tajemníka pro evropské záležitosti (2011–2014), od roku 2002 působil na řadě pozic v české státní službě.

Je členem rady orgánů dohledu ESMA, členem výboru pro mezinárodní vztahy Evropské centrální banky a alternátem člena Hospodářského a finančního výboru EU. Do září 2022 byl rovněž členem správní rady ESMA.

Vojtěch Belling je aktivní v akademické sféře, přednáší na Univerzitě Karlově v Praze a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V minulosti přednášel také na univerzitě v Heidelbergu. Absolvoval magisterské studium práv, politologie a historie na Univerzitě Karlově v Praze, kde získal také titul Ph.D. v oboru politologie, a habilitoval se na Masarykově univerzitě v Brně. Je autorem řady akademických publikací a mnoha článků, mimo jiné v časopisech European Law Journal, International Organizations Law Review a Zeitschrift für Öffentliches Recht.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace ČNB

Solveig Kleiveland
pověřená řízením týmu komunikace ESMA


Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

 • Podrobnější informace a aktuální fotografie jsou k dispozici na webu ESMA (externí odkaz)
 • Rada orgánů dohledu je hlavním rozhodovacím orgánem ESMA, který sdružuje předsedy 27 národních orgánů dohledu a v jehož čele stojí předsedkyně ESMA Verena Rossová.
 • Posláním ESMA je zvyšovat ochranu investorů a podporovat stabilní a řádné fungování finančních trhů.
 • Těchto cílů dosahuje prostřednictvím čtyř činností:
  1. vyhodnocování rizik pro investory, trhy a finanční stabilitu;
  2. vytváření jednotného souboru pravidel pro finanční trhy v EU;
  3. podpory dohledové konvergence a
  4. přímého dohledu nad konkrétními finančními subjekty.
 • ESMA své poslání naplňuje v rámci Evropského systému dohledu nad finančním trhem (ESFS) prostřednictvím aktivní spolupráce s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA), Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Evropskou radou pro systémová rizika a národními orgány, jimž jsou svěřeny kompetence v oblasti trhů cenných papírů.