Vojtěch Belling místopředsedou ESMA

Ředitel sekce regulace a mezinárodní spolupráce České národní banky (ČNB) Vojtěch Belling byl opětovně zvolen místopředsedou Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Vojtěch Belling vykonává funkci místopředsedy ESMA od listopadu 2022. Jde přitom o jednu z nejvyšších exekutivních funkcí, kterou zastává český zástupce v rámci institucí a agentur Evropské unie. Jeho druhé funkční období potrvá dva a půl roku.

„Gratuluji Vojtěchu Bellingovi ke znovuzvolení místopředsedou ESMA. Jeho potvrzení ve funkci považuji za ocenění jeho dosavadní práce v nejvyšším vedení tohoto evropského dohledového orgánu i za jednoznačný doklad respektu, jemuž se v rámci evropské dohledové komunity těší Česká národní banka,“ říká guvernér České národní banky Aleš Michl.

Vojtěch Belling

Vojtěch Belling je od roku 2018 ředitelem sekce regulace a mezinárodní spolupráce ČNB. Před rokem 2018 zastával funkce ředitele odboru EU a mezinárodních organizací ČNB (2014–2018) a státního tajemníka pro evropské záležitosti (2011–2014), od roku 2002 působil na řadě pozic v české státní službě.

Je členem rady orgánů dohledu ESMA, členem výboru pro mezinárodní vztahy Evropské centrální banky a alternátem člena Hospodářského a finančního výboru EU. Od prosince 2020 do září 2022 byl členem správní rady ESMA. V září 2022 byl poprvé zvolen místopředsedou ESMA.

Vojtěch Belling je aktivní v akademické sféře, přednáší právo a politologii na Univerzitě Karlově v Praze a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V minulosti přednášel také na univerzitě v Heidelbergu. Absolvoval magisterské studium práv, politologie a historie na Univerzitě Karlově v Praze. Je autorem řady akademických publikací a mnoha článků z oblasti práva a politologie.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Posláním ESMA je zvyšovat ochranu investorů a podporovat stabilní a řádné fungování finančních trhů. Těchto cílů dosahuje prostřednictvím čtyř činností: vyhodnocování rizik pro investory, trhy a finanční stabilitu; vytváření jednotného souboru pravidel pro finanční trhy v EU; podpory dohledové konvergence a přímého dohledu nad konkrétními finančními subjekty.

ESMA své poslání naplňuje v rámci Evropského systému dohledu nad finančním trhem (ESFS) prostřednictvím aktivní spolupráce s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA), Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Evropskou radou pro systémová rizika a národními orgány, jimž jsou svěřeny kompetence v oblasti trhů cenných papírů.

Petra Vlčková
mluvčí ČNB