Vláda schválila novelu zákona o ČNB

Vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí. Jde o převážně technickou novelu obou uvedených zákonů, jejímž cílem je rozšíření spektra nástrojů určených k plnění zákonných úkolů ČNB.

V oblasti provádění měnové politiky se jedná zejména o rozšíření okruhu možných obchodů a protistran. Další navrhovanou změnou je zavedení nových nástrojů makroobezřetnostní politiky, díky nimž by ČNB mohla stanovit právně závazné limity na vybrané úvěrové ukazatele týkající se spotřebitelských úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí.

Změna zákona by současně měla vést k vyšší transparentnosti ČNB, protože rozšiřuje okruh vedoucích zaměstnanců, jejichž mzdy budou zveřejňovány. Pokud bude novela schválena Parlamentem, ČNB bude mít nově oprávnění vydávat vedle pamětních mincí rovněž pamětní bankovky a tzv. obchodní mince – české dukáty, které však nebudou mít povahu zákonných peněz.

Součástí předkládané novely jsou i další úpravy, které mají pomoci zvýšit jednoznačnost výkladu zákona o ČNB a tím zefektivnit činnost centrální banky.

Marek Zeman
Ředitel odboru komunikace ČNB