Vláda projednala Aktualizovanou strategii přistoupení České republiky k eurozóně

Ministerstvo financí ČR - Tiskové oddělení - tisková zpráva

Vláda ČR na svém středečním zasedání schválila aktualizaci dokumentu z r. 2003 "Strategie přistoupení České republiky k eurozóně'.  Jde o společný dokument vlády ČR a ČNB.

Vzhledem k tomu, že původní Strategie nebyla naplněna, vláda ve spolupráci s Českou národní bankou  zpracovala dokument, který zohledňuje domácí i zahraniční vývoj od doby schválení původního textu (říjen 2003) a charakterizuje schopnost české ekonomiky fungovat v rámci eurozóny.

Na základě celkového posouzení schopnosti české ekonomiky fungovat v rámci eurozóny se konstatuje, že některé z předpokladů pro realizaci výhod z přijetí jednotné měny jsou již  vytvořeny, jiné naopak nedosahují uspokojivých parametrů. Hlavní překážkou pro splnění maastrichtských kritérií zůstává nekonsolidovaný stav veřejných financí. Ten spolu s nízkou pružností ekonomiky, zejména trhu práce, zároveň představuje riziko pro fungování české ekonomiky v eurozóně a brání realizaci výhod spojených s přijetím eura.

Datum přijetí eura se proto odvine od vyřešení těchto problematických míst v rámci zásadní reformy veřejných financí a posílení pružnosti české ekonomiky. Vláda si proto klade za cíl vyvinout maximální reformní úsilí tak, aby tyto překážky byly odstraněny do konce volebního období.

Celý text Aktualizované strategie bude zveřejněn na webových stránkách Ministerstva financí a České národní banky.

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (pdf, 192 kB)

Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF ČR, ondrej .jakob @mfcr .cz
Pavlína Bolfová, tisková mluvčí ČNB, pavlina .bolfova @cnb .cz