VIG RE zajišťovna, a.s. první zajišťovnou licencovanou v ČR

Dne 8.8.2008 udělila Česká národní banka společnosti VIG RE zajišťovna, a.s. povolení k provozování zajišťovací činnosti a tato společnost se tak stává první zajišťovnou licencovanou v České republice. VIG RE zajišťovna, a.s., je oprávněna přebírat zajistná rizika ve všech odvětvích životního i neživotního pojištění, jakož i provozovat činnosti se zajišťovací činností související (poradenství, zprostředkovatelství, vzdělávání, šetření zajistných událostí).

Při provozu zajišťovací činnosti zajišťovna přebírá část pojistných rizik pojišťoven (pojišťovna pojišťoven). Pojišťovny využívající služeb zajištění pak v případě pojistné události nejsou nuceny vyplácet celé pojistné plnění samy, ale dělí se o tuto povinnost v dohodnutém poměru se zajišťovnou."

Pavlína Bolfová
mluvčí ČNB