V sekci peněžní České národní banky dochází k organizačním a personálním změnám

Sekce peněžní České národní banky (ČNB) se bude nově jmenovat sekce peněžní a platebního styku. Z odboru metodiky platebního styku se stane odbor bezhotovostního platebního styku. Vznikne také nový odbor regulace platebního styku. Sekce bude mít nově dva náměstky. Pozici uvolněného náměstka ředitele sekce bude zastávat Kateřina Dvořáková. Náměstkem pověřeným řízením odboru peněžního oběhu a ochrany platidel bude Jan Mayer. Ředitelem odboru regulace platebního styku bude Michal Vodrážka. O změnách rozhodla bankovní rada ČNB na jednání 14. března 2024. Účinné budou od 1. dubna 2024.

Kateřina Dvořáková absolvovala Univerzitu Karlovu v Praze, Právnickou fakultu, obor právo (Mgr.). Po svých studiích začala pracovat jako právnička ve Středisku cenných papírů. V roce 2012 nastoupila do ČNB do odboru dohledu odborné péče sekce dohledu nad finančním trhem. Poté působila jako zástupkyně ředitele samostatného odboru dohledu nad drobnými distributory finančních produktů pověřená řízením referátu kontroly drobných distributorů finančních produktů. V roce 2017 ji bankovní rada zařadila na vedoucí místo ředitelky odboru dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků sekce dohledu nad finančním trhem II, kde působí dosud.

Jan Mayer absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (JUDr.). Po svých studiích pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Dany Kořínkové, Ph.D., LL. M., a dále jako člen dozorčí rady a představenstva ve společnosti CONGER, a.s. V letech 2010–2011 působil v ČNB jako hlavní metodik obchodních činností. Poté byl zaměstnán jako náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR. V říjnu 2012 nastoupil zpět do ČNB jako ředitel odboru obchodního v sekci správní. V roce 2021 ho bankovní rada zařadila na vedoucí místo ředitele odboru peněžního oběhu a ochrany platidel sekce peněžní, kde působí dosud.

Michal Vodrážka absolvoval obor Public Policy (MPP) na Korea Development Institute School of Public Policy and Management (Soul, Jižní Korea) a Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. V letech 2007 a 2010 působil na Ministerstvu financí ČR. V roce 2010 nastoupil do ČNB, sekce peněžní a platebního styku, kde od roku 2012 vedl referát právní a dohledu nad platebními systémy. Od roku 2016 je zařazen na vedoucích místech, a to nejprve jako ředitel odboru dohledu nad peněžním oběhem a platebními systémy sekce peněžní a platebního styku a od roku 2018 jako ředitel odboru regulace finančního trhu III sekce regulace a mezinárodní spolupráce, kde působí dosud.

Jakub Holas
ředitel odboru komunikace ČNB