V ČNB vznikne odbor finančního výzkumu

Referát finančního výzkumu sekce finanční stability České národní banky bude od 1. října 2019 povýšen na odbor finančního výzkumu v rámci této sekce. Ředitelkou nově vzniklého odboru se stane Simona Malovaná.

Zřízení odboru finančního výzkumu potvrzuje rostoucí význam výzkumu v oblasti finanční stability v České národní bance. Tento výzkum slouží jako podpora při rozhodování o nastavení makroobezřetnostní politiky. Do budoucna lze očekávat, že vývoj v oblasti systémového rizika, zátěžových testů, nástrojů makroobezřetnostní regulace a jejich interakce s dalšími politikami centrální banky přinesou řadu otázek, kterým bude potřeba se věnovat nejen z analytického, ale i výzkumného hlediska.

Útvary v rámci organizační struktury ČNB zahrnují sekce, odbory a referáty. V lednu 2017 došlo k začlenění původně samostatného odboru ekonomického výzkumu do nově vzniklého odboru ekonomického výzkumu v rámci sekce měnové a do referátu finančního výzkumu tehdejšího samostatného odboru finanční stability.

PhDr. Simona Malovaná Ph.D. (30) absolvovala doktorské studium ekonomie na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde jako externista pokračuje v pedagogické činnosti. Od svého nástupu do České národní banky v roce 2014 se věnuje výzkumu v oblasti finanční stability, analýzám rizik spojených se zadlužeností domácností a otázkám koordinace měnové a makroobezřetnostní politiky. V domácích i zahraničních odborných časopisech pravidelně publikuje články se zaměřením na finanční stabilitu, makroobezřetnostní politiku a její interakci s ostatními politikami centrální banky.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB