Uveřejnění úplné sestavy statistiky čtvrtletních finančních účtů

Česká národní banka uveřejňuje úplnou sestavu statistiky čtvrtletních finančních účtů. Jedná se o stavové a tokové údaje v časové řadě od roku 2004. Součástí publikované časové řady čtvrtletních finančních účtů jsou rovněž údaje o vývoji protistran a sada vybraných ukazatelů. Tímto je završena významná fáze tvorby této statistiky, která poskytuje informace o vývoji finančních aktiv a závazků všech ekonomických sektorů v české ekonomice a jejich vzájemných vztazích.

Údaje statistiky finančních účtů slouží zejména analytickým potřebám ČNB v oblasti měnové politiky a analýz finanční stability, včetně naplnění reportovacích závazků ČNB vůči Evropské centrální bance. Statistika čtvrtletních finančních účtů bude Českou národní bankou dále rozvíjena s cílem její větší provázanosti v rámci systému národních účtů, jehož ostatní součásti zpracovává Český statistický úřad. Další změny v této statistice lze očekávat ve vazbě na revizi systému evropských národních účtů a záměr urychlit publikování dat ze současného termínu T+110 dní na T+90 dní.

Statistika finančních účtů