Uveřejnění údajů vládní finanční statistiky za vybrané ukazatele státního rozpočtu a inkas celostátních daňových příjmů

Česká národní banka po dohodě s Ministerstvem financí poprvé uveřejňuje údaje pro operativní hodnocení plnění státního rozpočtu a inkas celostátních daňových příjmů. Údaje jsou primárně vyhotovovány Ministerstvem financí z údajů České národní banky. Česká národní banka se domnívá, že publikování časové řady měsíčních údajů od roku 2002 usnadní přístup veřejnosti k těmto údajům a jejich využití. Údaje budou pravidelně aktualizovány vždy k 10. dni následujícího měsíce. Uveřejněné údaje jsou k dispozici na stránce http://www.cnb.cz/cs/statistika/vladni-fin-stat/.

Pavlína Bolfová
mluvčí ČNB