Uveřejnění údajů vládní finanční statistiky za období let 1995–2007

Česká národní banka po dohodě s Českým statistickým úřadem poprvé uveřejňuje údaje vládní finanční statistiky v podobě, ve které jsou pravidelně v návaznosti na jarní a podzimní notifikace vládního deficitu a dluhu zasílány do Evropské centrální banky. Jedná se o údaje příjmů a výdajů vládního sektoru celkem a v členění dle jednotlivých subsektorů, vládního deficitu, vládního dluhu a způsobu jeho financování. Údaje jsou primárně vyhotovovány Českým statistickým úřadem, ve spolupráci s Ministerstvem financí a Českou národní bankou. Česká národní banka se domnívá, že publikování komplexní časové řady ročních údajů od roku 1995 usnadní přístup veřejnosti k těmto údajům a jejich využití. Údaje budou pravidelně aktualizovány vždy k 1. červenci běžného roku.

Podrobnější metodický popis statistiky finančních účtů a uveřejněné údaje

Pavlína Bolfová
Mluvčí ČNB