Úřední sdělení k některým otázkám kolektivního investování

Česká národní banka dnes ve svém Věstníku zveřejnila Úřední sdělení ze dne 12. ledna 2007 k některým otázkám kolektivního investování v souvislosti s novelou zákona o kolektivním investování č. 224/2006 Sb.

V souvislosti s přijetím novely zákona č. 224/2006 Sb. se objevily nejasnosti ohledně výkladu některých jeho ustanovení. Výše zmíněné Úřední sdělení reaguje na nejčastější dotazy účastníků trhu spojené především se založením fondů a investičních společností, dále odpovídá na otázky ohledně přípustných druhů aktiv a rozkládání rizik, na výkon funkce depozitáře a v závěru na specifický vztah bank a nemovitostních společností.

Text úředního sdělení (pdf, 224 kB)

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB