Úpravy v oblasti povinných minimálních rezerv

Bankovní rada České národní banky na dnešním zasedání rozhodla o úpravách v oblasti povinných minimálních rezerv (PMR). Konkrétně jde o tyto změny: Zrušení limitování zůstatků denních stavů do skutečného plnění PMR s platností od 22.2. 2001. Snížení základny pro výpočet PMR. S platností od 12.7. 2001 povinnosti tvorby PMR podléhají závazky vůči nebankovním subjektům, jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky. Úročení PMR. S platností od 12.7. 2001 budou PMR na účtech mezibankovního platebního styku úročeny sazbou pro hlavní repo operaci ČNB (v současné době 2 týdenní tendr na stažení likvidity) a to do výše stanované povinnosti. Rozhodnutí je v souladu s programem postupné harmonizace parametrů PMR s pravidly Evropské centrální banky. Bankovní rada očekává, že negativní dopad do hospodaření ČNB se bude pohybovat v objemu cca 1,4 mld. Kč.

Pavel Zúbek
ČNB, Odbor veřejných informací