Úprava technických parametrů dodávacích repo operací

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání rozhodla upravit technické parametry dodávacích repo operací následovně:

  • splatnost operací bude dva týdny a tři měsíce
  • repo operace se splatností dva týdny bude vyhlašována 2x týdně (pondělí a pátek)
  • repo operace se splatností tři měsíce bude vyhlašována 1x týdně ve středu
  • objednávky bank budou plně uspokojeny za fixní sazbu odpovídající
    • dvoutýdenní repo sazbě + 10bp v případě splatnosti dva týdny
    • dvoutýdenní repo sazbě + 30bp v případě splatnosti tři měsíce

Zbývající parametry dodávací repo operace zůstávají beze změn.

Pavel Zúbek
Samostatný odbor komunikace ČNB