Úprava metodiky výpočtu dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely

Dne 7. května 2008 uskutečnila Česká národní banka přechod na upravenou metodiku výpočtu dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (Long-term interest rate - LTIR). Tato změna byla konzultována a odsouhlasena Evropskou centrální bankou. Úprava metodiky spočívá ve zpřesnění výpočtu LTIR přechodem z metody výpočtu prostřednictvím jednoho reprezentativního dluhopisu (metoda benchmark) na výpočet LTIR prostřednictvím definované skupiny reprezentativních dluhopisů (metoda dluhopisového koše).
Změna výpočtu je popsána v dokumentu „Změna metodiky výpočtu kritéria konvergence úrokových sazeb za Českou republiku“ uveřejněném na www stránkách ČNB.
Ke dni 7. května 2008 proběhla rovněž revize dat časové řady LTIR a to od ledna 2004. Revidovaná časová řada LTIR je uveřejněna v systému ARAD spolu s aktualizovaným příslušným metodickým listem.