Úprava a doplnění bankovního výkaznictví v r. 2004

Bankovní rada na svém 32. zasedání dne 21. 8. 2003 schválila návrh na úpravy a doplnění bankovního výkaznictví v r. 2004. Hlavní změnou pro příští rok bude zavedení nové úrokové statistiky v souladu s metodologií Evropské centrální banky. Měnová statistika tak bude v zásadě harmonizována se standardy uplatňovanými na členské země Eurozóny. V oblasti výkaznictví bank dojde v příštím roce k racionalizaci při sestavování a zasílání základních finančních výkazů bank (rozvahy a výsledovky) pro účely bankovního dohledu ČNB a dozoru KCP. Výkazy, upravené obsahově pro potřeby obou regulátorů budou od 1. čtvrtletí 2004 zasílány bankami pouze do ČNB, která je postoupí KCP. Toto praktické řešení, na kterém se regulátoři dohodli, bude představovat snížení nákladů a zjednodušení reportování bank. Je jedním z projevů účinné spolupráce dozorových institucí na základě nové třístranné dohody o spolupráci mezi ČNB, KCP a MF z února t.r.

Alice Frišaufová, mluvčí ČNB