Upozornění na aktivity Halebridge Asset Management

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na činnost společnosti Halebridge Asset Management AG, která na území České republiky nabízí odkoupení pojistných smluv životního a penzijního pojištění spojených s postoupením práv a nároků z nich.

Činnost společnosti Halebridge Asset Management AG vykazuje znaky neoprávněného přijímání vkladů a v některých aspektech i neoprávněného shromažďování prostředků od veřejnosti, tedy činností v České republice plně regulovaných. Společnost Halebridge Asset Management AG však nedisponuje žádným povolením k činnosti uděleným Českou národní bankou a není tak oprávněna příjímat vklady ani shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti.

Vložené prostředky proto nejsou ze zákona pojištěny.

Odbor komunikace ČNB