Upozornění na aktivity Galerie Wohnart

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na činnost společnosti Galerie Wohnart, GmbH, která na území České republiky nabízí tzv. kapitálové vklady.

Česká národní banka upozorňuje, že činnost společnosti Galerie Wohnart, GmbH vykazuje znaky neoprávněného přijímání vkladů a v některých aspektech i neoprávněného shromažďování peněžních prostředků. Společnost nemá v současné době povolení České národní banky pro poskytování služeb na finančním trhu v České republice.

Vložené prostředky proto nejsou ze zákona pojištěny.

Odbor komunikace ČNB