Upozornění: Stanovení hodnoty a objemu referenčního indexu CZEONIA dne 13.12.2004

V pondělí dne 13.12.2004 došlo při stanovování referenčního indexu CZEONIA k chybnému zveřejnění hodnot na internetové stránce ČNB, kde byly omylem zveřejněny hodnoty z pátku 10.12.2004. Na stránkách agentur Reuters a Bloomberg, které obsahují data ČNB, byly zveřejněny hodnoty správné. Po upozornění ze strany bank byla tato chyba na internetových stránkách ČNB dodatečně odstraněna. Dovolujeme si tímto upozornit, že ČNB považuje za hodnoty platné dne 13.12.2004 hodnoty původně zveřejněné na stránkách agentur Reuters a Bloomberg (sazba: 2,48 %; objem 12,645 mld Kč).