Upozornění ČNB na změny související s přesunem části agendy pojišťovacích zprostředkovatelů z ústředí ČNB do pobočky Plzeň

Česká národní banka vede podle zákona č. 38/2004 Sb. agendu pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Bankovní rada ČNB rozhodla s účinností od 1.1.2008 o přesunutí výkonu části této agendy z ústředí do pobočky ČNB v Plzni.

Dovolujeme si proto upozornit pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí na změnu kontaktních údajů. Nové kontaktní údaje pro zasílání korespondence související s touto agendou, platné od 1.ledna 2008, jsou:

Česká národní banka, pobočka Plzeň
Husova 10
305 67 Plzeň
Tel.: 377 174 247
Fax: 377 174 332
e-mail: registr-PZ@cnb.cz

Dálkový přístup do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů. zůstává zachován na http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/registr pojišťovacích zprostředkovatelů. Nemění se ani postup pro skládání zkoušek středního a vyššího stupně odborné způsobilosti.