Upozornění ČNB na aktivity společnosti Woman & Man Exclusive s.r.o.

ČNB upozorňuje, že v souvislosti s šetřením aktivit společnosti Woman & Man Exclusive s.r.o. ohledně podezření, že tato společnost vykonává činnost v rozporu se zákonem o kolektivním investování, dospěla k poznatkům, na základě kterých byla povinna podle trestního řádu podat trestní oznámení. I při respektování presumpce neviny je ČNB jako orgán zabývající se podle zákona o kolektivním investování i činnostmi vykonávanými v rozporu s tímto zákonem povinna současně informovat o těchto skutečnostech veřejnost.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB