Upozornění ČNB na aktivity společnosti Portway Capital

Česká národní banka upozorňuje občany na aktivity společnosti Portway Capital, která provádí telefonickou cestou nabídku investičních služeb, a to zejména obchodování s investičními nástroji a investiční poradenství. Společnost Portway Capital není oprávněna nabízet investiční služby na území České republiky a před její činností varují též zahraniční dohledové autority.

Pavel Zúbek
Samostatný odbor komunikace ČNB