Universal banka

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání potvrdila rozhodnutí odejmout povolení působit jako banka Universal bance a.s.. Na základě podaného rozkladu posoudila celý případ rozkladová komise, která bankovní radě doporučila povolení působit jako banka Universal bance a.s. odejmout s ohledem na skutečnost, že Universal banka a.s. vykázala k 30. 9. 1998 nedostatečnou kapitálovou přiměřenost a v průběhu správního řízení nedošlo ke změně této situace ani nenastaly jiné okolnosti, které by situaci banky zlepšily. Doručením nabude rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka Universal bance a.s. právní moci a správní řízení tím bude ukončeno.

ČNB - M. Švehla