Universal banka

Bankovní rada České národní banky posoudila na svém dnešním zasedání finanční situaci Universal banky a.s. Konstatovala, že banka neplní klíčové ukazatele stabilizačního programu a že rovněž nejsou vytvořeny dostatečné předpoklady pro úspěšné naplnění jeho cílů. Bankou vykázaná úroveň kapitálové přiměřenosti naplňuje zároveň zákonné důvody pro odnětí povolení působit jako banka.

Na základě těchto skutečností a se souhlasem Ministerstva financí ČR bankovní rada rozhodla vyřadit Universal banku a.s. z vládního stabilizačního programu a zahájit vůči této bance správní řízení k odnětí povolení působit jako banka. Současně ČNB bance předběžným opatřením uložila nepřijímat vklady od veřejnosti s výjimkou vkladů určených ke splácení úvěrů poskytnutých bankou a vkladů od osob se zvláštním vztahem k bance.

ČNB - M. Švehla