Ukončení výměny neplatných bankovek a mincí v bankách

Česká národní banka upozorňuje, že dnem 31. srpna 2009 končí výměna neplatných bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996 a neplatných mincí po 50 haléřích vzoru 1993 v bankách provádějících pokladní operace.

Od 1. září 2009 do 31. srpna 2014 bude možná výměna bankovek po 20 Kč a mincí po 50 haléřích pouze v pobočkách České národní banky v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně nebo Ostravě, a to níže uvedenými způsoby:

a) na pokladně v hotovosti v úředních hodinách pondělí – pátek 7.30 – 11.30 hod. a 12.30 – 14.00 hod.,
b) zasláním poštou s uvedením bankovního spojení,
c) případně uložením na účet vedený u České národní banky1.

Pokud jde o mince po 50 haléřích, částka předložená k výměně v hotovosti se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Mince, která takto zaokrouhlenou částku přesahuje, se nevyměňuje. Při uložení mincí na účet se připisuje částka předložená k výměně v plné výši.

Výměnu bankovek po 20 Kč upravuje vyhláška ČNB č. 173/2008 Sb. (pdf, 107 kB).
Výměnu mincí po 50 haléřích upravuje vyhláška ČNB č. 174/2008 Sb. (pdf, 107 kB).

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB1 Týká se klientů České národní banky, kteří již mají u ČNB vedený účet.

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platidla/pravni_predpisy/download/vyhl_173_2008.pdf