Ukončení platnosti nejstarších typů bankovek

Bankovní rada České národní banky rozhodla na svém zasedání 5. října 2006 o návrhu ukončit platnost nejstarších typů bankovek po 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč vzoru 1993. V případě, že bude návrh příslušné vyhlášky v legislativním procesu schválen, bude jejich platnost ukončena k 31. lednu 2007. Výměnu bankovek budou provádět od 1. února 2007 do 31. ledna 2010 všechny banky provádějící pokladní operace a od 1. února 2010 pouze pobočky  České národní banky.

Bankovky vzoru 1993 uvedených hodnot se od později vydaných vzorů liší zejména tím, že na lícní straně mají letopočet 1993 a na rubové straně v dolní části kuponu s vodoznakem není vytištěno grafické logo. Později vydané bankovky mají na lícní straně letopočet 1995 nebo pozdější a na rubové straně mají v pravé dolní části vytištěno grafické logo ve tvaru srdce u 50 Kč, v podobě písmena K u 100 Kč, v podobě knihy u 200 Kč a v podobě růže u 500 Kč.

 

Rubové strany uvedených bankovek vzoru 1993 bez grafického loga

Rubové strany uvedených bankovek vzoru 1993 bez grafického loga.

 

V oběhu  se těchto bankovek nachází již velmi malé množství. Objevují se tak řídce, že často vzbuzují podezření, zda se jedná o pravé a platné peníze.  Pokladníky  v obchodní síti jsou buď odmítány, nebo zadržovány jako peníze podezřelé z padělání. Ukončení jejich platnosti a jejich výměna pouze bankami by měla přispět k plynulejšímu průběhu pokladních operací. Bankovky všech hodnot vzorů s grafickým logem ve vodoznakovém kuponu na jejich rubové straně zůstávají nadále v platnosti.

 

Rubové strany uvedených bankovek vzorů od roku 1995 s grafickým logem

Rubové strany uvedených bankovek vzorů od roku 1995 s grafickým logem.

Pavel Palivec
Samostatný odbor komunikace ČNB