Ukončení platnosti bankovek vzoru 1993

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že k 31.1.2007 končí platnost nejstarších typů bankovek vzoru 1993 v nominálních hodnotách 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč. Výměnu bankovek budou od 1. února 2007 do 31. ledna 2010 zajišťovat všechny banky provádějící pokladní operace a od 1. února 2010 pouze pobočky  České národní banky.

Bankovky vzoru 1993 uvedených hodnot se od později vydaných vzorů liší zejména tím, že na lícní straně mají letopočet 1993 a na rubové straně v pravé dolní části bankovky s vodoznakem není vytištěno grafické logo. Později vydané bankovky mají na lícní straně letopočet 1995 nebo pozdější a na rubové straně mají v pravé dolní části vytištěno grafické logo ve tvaru srdce u 50 Kč, v podobě písmena K u 100 Kč, v podobě knihy u 200 Kč a v podobě růže u 500 Kč.

Rubové strany uvedených bankovek vzoru 1993 bez grafického loga

Rubové strany uvedených bankovek vzoru 1993 bez grafického loga.

Rubové strany uvedených bankovek vzorů od roku 1995 s grafickým logem

Rubové strany uvedených bankovek vzorů od roku 1995 s grafickým logem.

V oběhu  se těchto bankovek nachází již velmi malé množství. Objevují se tak řídce, že často vzbuzují podezření, zda se jedná o pravé a platné peníze.  Pokladníky  v obchodní síti jsou buď odmítány, nebo zadržovány jako peníze podezřelé z padělání. Ukončení jejich platnosti a jejich výměna pouze bankami by měla přispět k plynulejšímu průběhu pokladních operací. Bankovky všech hodnot vzorů s grafickým logem ve vodoznakovém kuponu na jejich rubové straně zůstávají nadále v platnosti

Vyobrazení všech bankovek, kterým končí platnost k 31.1.2007

Pavlína Bolfová
mluvčí ČNB