Ukončení platnosti 10 a 20 haléřových mincí

Bankovní rada České národní banky rozhodla o ukončení platnosti drobných mincí nominálních hodnot 10 a 20 haléřů k 31.5. 2003. Počínaje 1. červnem 2003 nebude možné těmito mincemi platit za zboží ani služby.

Doba výměny mincí u komerčních bank byla stanovena na jeden rok, jak je v České republice při ukončování platnosti bankovek nebo mincí obvyklé. Toto období bude trvat od 1.6. 2003 do 31.5. 2004. Česká národní banka bude v souladu se zákonem o ČNB přijímat a měnit neplatné 10 a 20 h mince ještě po dobu pěti let - od 1.6. 2004 do 31.5. 2009.
(Pozn: rozhodnutím bankovní rady ze dne 20.2.2003 byl termín ukončení změněn na 31.10.2003 - viz tz z 14.3.2003)

V průběhu několika posledních let se v oběhu mincí s nominální hodnotou 10 a 20 haléřů objevovaly stále častěji skutečnosti, jejichž řešení vytvářelo konflikt mezi zákonnými úlohami ČNB. Zajišťování plynulosti oběhu drobných mincí mohlo být realizováno jen za cenu rezignace na jeho hospodárnost.

Drobné mince v současnosti plní, a to jen částečně, pouze jednu ze tří funkcí peněz - funkci účetní jednotky. Ostatní dvě funkce neplní. Z přirozených důvodů nikdy neplnily funkci uchovatele hodnoty. V posledních letech ovšem přestávají plnit i funkci oběživa. Tento vývoj je přirozený a odráží změny ve fungování obchodní sítě i ekonomiky jako celku. Souvisí se změnou struktury prodejní sítě, s vývojem preferencí spotřebitelů i s rostoucím významem bezhotovostních plateb. Drobné mince se postupně stávají "mincemi na jedno použití', které jsou sice trvale vydávány centrální bankou do oběhu a různými ekonomickými subjekty občanům, ale dále necirkulují. Pro ilustraci lze dokumentovat, kolik procent mincí vydaných do oběhu v roce 2001 se vrátilo do ČNB. Pokud jde o nominální hodnoty 1,- Kč až 50,- Kč, průměrně to bylo 86,5 %, u mince nominální hodnoty 10 h to pak bylo pouze 19,2 %, z celkové emise pouze 2,4 %.

BR ČNB v rámci poměrně široké diskuse dospěla k názoru, že vzhledem k nákladům, které jsou se zajišťováním oběhu mincí nejnižších nominálních hodnot spojeny, neexistuje žádná ekonomicky přijatelná možnost, jak zajistit návratnost mincí obou hodnot tak, aby mohly být v oběhu dále používány.

Alice Frišaufová
mluvčí České národní banky