Tříletý průzkum centrálních bank o aktivitě na devizovém trhu a trhu finančních derivátů (2004)

V dubnu 2004 proběhl průzkum obratů na devizovém trhu a trhu finančních derivátů, kterého se zúčastnilo 52 centrálních bank z celého světa, včetně České národní banky. Dne 28.září 2004 byly na internetové stránce ČNB publikovány výsledky tohoto průzkumu. Dnes je možné na níže uvedené adrese získat úplnou závěrečnou zprávu z tohoto průzkumu.

(odkaz na stránky Bank for International Settlements)

Česká národní banka ještě jednou děkuje následujícím bankovním ústavům, které se podílely na zpracování výsledků průzkumu za Českou republiku: ABN AMRO Bank N.V., BAWAG Bank CZ a.s., CALYON BANK CZECH REPUBLIC a.s., COMMERZBANK AG pobočka Praha, Česká spořitelna a.s., Československá obchodní banka a.s., Citibank a.s., Dresdner Bank CZ a.s., GE Capital bank a.s., HVB Bank Czech Republic a.s., HSBC Bank plc - pobočka Praha, ING Bank N.V., Komerční banka a.s, Raiffeisenbank a.s., Živnostenská banka a.s.