Tisková zpráva pro účastníky prezentace ČNB ve Slavonicích

V letech 2001 až 2005 vydává Česká národní banka cyklus deseti zlatých mincí s názvem "Deset století architektury'. Všechny tyto mince mají resp. budou mít nominální hodnotu 2000 Kč, průměr 20 mm, hmotnost 6,22 g (1/5 troyské unce) a sílu přibližně 1,4 mm. Všechny jsou raženy ze zlata o ryzosti 999.9. a vydávají se ve dvojím provedení ražby, které se liší povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele mají mincovní pole s vysokým leskem a matovaným reliéfem, jejich hrana je hladká. Ke každé minci je přiložena katalogová karta pohlednicového formátu zhotovená na polokartonu tmavě červené barvy s jemným rastrem. Plastické vyobrazení mince je na kartu vyraženo přes zlatou fólii technikou tzv. suché pečeti. Text se základními údaji o minci je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Pro běžné i proofové mince je karta společná.

V rámci cyklu byly již vydány čtyři mince, a to:

  • románský sloh - rotunda ve Znojmě (21. 3. 2001), autor akademický sochař Jiří Harcuba,
  • raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě (26. 9. 2001), autor akademický sochař Michal Vitanovský,
  • pozdní gotika - kamenná kašna v Kutné Hoře (20. 3. 2002), autor student Akademie výtvarných umění Josef Oplištil,
  • renesance - zámek v Litomyšli (25. 9. 2002), autor akademický sochař Jiří Věneček.

V letošním roce bude kromě prezentované mince pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích vydána v září mince baroko - zámek Buchlovice. V roce 2004 by měly být vydány mince, empír - zámek Kačina a novogotika - zámek Hluboká, na první pololetí roku 2005 se připravuje mince kubismus - lázeňský dům v Lázních Bohdaneč a celý cyklus bude uzavírat na podzim téhož roku současnost - Tančící dům v Praze.

Na umělecký návrh prezentované pamětní mince pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích vyhlásila ČNB celostátní neomezenou anonymní soutěž v lednu 2002. Soutěže, která proběhla v červnu loňského roku, se zúčastnilo 17 výtvarníků s 25 sádrovými návrhy. Komise pro posuzování návrhů na české peníze konstatovala mimořádně vysokou výtvarnou úroveň předložených návrhů, které hodnotila v rámci tří soutěžních kol. O kvalitě zaslaných prací svědčí i to, že I. kole bylo vyřazeno pouze šest návrhů, a to převážně pro méně přesvědčivé ztvárnění stavebního slohu. Do III. kola postoupilo pět návrhů, které byly komisí posouzeny jako výtvarně nejzdařilejší, nejnápaditější a nejvýstižnější. Dva z těchto návrhů získaly mimořádnou odměnu za originální pojetí, výtvarné vyjádření a kompozici námětu. Dvě třetí ceny udělila komise návrhům akademického sochaře Vladimíra Oppla a akademického sochaře Michala Vitanovského. Oba návrhy velmi dobře vystihovaly zadaný námět a vyznačovaly se zvlášť kvalitním sochařským zpracováním. První cenu a doporučení k realizaci obdržel návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby za mimořádné výtvarné kvality lícní strany a originální řešení strany rubové. Bankovní rada České národní banky doporučení komise akceptovala a návrh byl předán Bižuterii Česká Mincovna a. s. v Jablonci nad Nisou k ražbě.

Na lícní straně mince jsou při horním okraji mince stylizovaná heraldická zvířata ze zemských znaků - český lev, moravská orlice a slezská orlice. Pod kompozicí heraldických zvířat je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "2000 Kč'. V dolní části mince je na pozadí tří štítů slavonických domů čp. 451 a 522 umístěn název státu "ČESKÁ REPUBLIKA'. Název cyklu "DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY' je v opisu při okrajích mince, kde je rovněž značka mincovny. Na rubové straně je znak města Slavonice, umístěný na pozadí domu čp. 463. Pod městským znakem je text "ŠTÍTY DOMŮ' a ročník ražby. Při okrajích mince je neuzavřený opis "POZDNÍ RENESANCE SLAVONICE' a iniciála autorova příjmení.

Prodej pamětních mincí fyzickým osobám zajišťuje Česká národní banka prostřednictvím subjektů oprávněných obchodovat s numismatickým materiálem. Náklad mincí je limitován, a to u běžné kvality počtem 2.500 ks, u špičkové kvality počtem 3.500 ks.

Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB

Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích

Obrázek mince

Obrázek mince