Tisková zpráva ČNB - požár v pobočce Ústí nad Labem

Dnes v 7:10 hodin došlo v pobočce ČNB Ústí nad Labem k požáru na technologickém zařízení nepřerušitelného zdroje elektrické energie (UPS) pro zálohování počítačové sítě. Na místě zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru, která požár lokalizovala a zneškodnila. Akce zásahové jednotky skončila v 8:45 hodin. Zasahující zaměstnanec pobočky, který byl z důvodu nadýchání se kouřových zplodin převezen do nemocnice k ošetření, byl po vyšetření propuštěn domů. Vyšetřením nebylo zjištěno zranění nebo poškození zdraví.

Z bezpečnostních důvodů byla vypnuta část rozvodů elektrické energie v budově, což způsobilo vyřazení počítačové sítě a omezení telefonního spojení. Na místo byl vyslán tým specialistů ústředí z oblastí informačních technologií, energetického hospodářství, bankovní bezpečnosti a požární ochrany a bezpečnosti a zdraví při práci.

V současné době obnovují zaměstnanci energetických závodů dodávku el. energie do objektu pobočky. Bezpečnostní technologie jsou plně funkční a bezpečnost objektu nebyla v průběhu mimořádné události narušena. Informační technologie ČNB byly uvedeny do provozu cca v 11:30. Provoz likvidatury pobočky nebylo nutné přerušit. Dočasně pozastaveny byly dotace hotovostí a došlo k odklonění jednoho vozidla na pozdější dobu. Vyřazená UPS je silně poškozená a mimo provoz. Celkové náklady na obnovu zařízení, montážní práce, revize a následné opravy jsou předběžně odhadovány na cca 1 mil. Kč.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB