Téměř všechny poškozené bankovky se nahrazují v plné výši

Téměř všechny poškozené bankovky v peněžním oběhu se dle dlouhodobých zkušeností České národní banky řadí mezi takové, za něž při odevzdání v bance náleží okamžitá náhrada v plné výši jejich nominální hodnoty. Obchodníci, kteří podnikají jako právnické osoby, musí takové bankovky od zákazníků přijmout, i když je nevracejí zpět do oběhu. Tato pravidla pro výměnu poškozených bankovek jsou zveřejněna na internetových stránkách České národní banky.

Nový zákon o oběhu bankovek a mincí, který platí od července 2011, stávající pravidla pro výměnu poškozených bankovek pro občany a právnické osoby nezměnil. Bankám uložil novou povinnost na přepážkách bezplatně vyměňovat běžně poškozené bankovky. To zákon dříve nenařizoval, poškozené bankovky proto banky mohly vyměňovat v omezeném množství či za úplatu.

Principy nakládání s poškozenými bankovkami a mincemi nový zákon jen upřesnil a vyjasnil. I nadále platí, že kvalita českých bankovek je vysoká.

Obdobně jako před účinností nového zákona o oběhu bankovek a mincí náleží lidem za poškozené bankovky téměř ve všech případech okamžitá náhrada v plné výši jejich nominální hodnoty,“ řekl člen bankovní rady Pavel Řežábek, který dohlíží na činnost sekce peněžní a platebního styku ČNB.

Dle našich dlouhodobých zkušeností to platí pro devět z deseti poškozených bankovek, u ostatních, slovy zákona nestandardně poškozených bankovek, provádí ČNB jejich odborné posouzení,“ uvedl.

BĚŽNĚ POŠKOZENÉ BANKOVKY

Podle zákona o oběhu bankovek a mincí jsou banky na svých přepážkách povinny lidem bezplatně a ihned vyměnit bankovky, které spadají do kategorie běžně poškozených nebo opotřebovaných oběhem. Obchodníci a směnárníci je musí přijímat a nadále zákazníkům nevydávat – odvedou je své bance v tržbách, a tím je vyřadí z oběhu. I obchodníkům a směnárníkům musí banky za takto vyřazené bankovky poskytnout náhradu.

Bankovky opotřebované oběhem jsou pomačkané nebo zašpiněné. Mezi běžně poškozené se řadí například jednostranně popsané bankovky, dále třeba bankovky roztržené na dvě části, natržené, bankovky s utrženým rohem nebo vyprané bankovky - pokud jsou beze změn viditelných lidským okem a lze určit jejich pravost. Za běžně poškozené bankovky náleží lidem okamžitá náhrada. Bankám, které běžně poškozené bankovky odmítnou vyměnit za bankovky vhodné pro další oběh, může dle zákona o oběhu bankovek a mincí ČNB vyměřit pokutu až 1 milión korun.

NESTANDARDNĚ POŠKOZENÉ BANKOVKY

Banky mohou zadržet pouze nestandardně poškozené bankovky, ostatní subjekty takové bankovky nemusí převzít. Nestandardně poškozených bankovek je však mezi lidmi menšina a vyznačují se významným poškozením, které vzniklo při mimořádné události, a proto jejich poškození brání jejich dalšímu oběhu.

Nestandardně poškozené jsou například ohořelé a zetlelé bankovky, dále třeba bankovky přetržené na více než dva kusy, bankovky zašpiněné biologickým materiálem (nejčastěji krev; nejedná se například o živočišné nebo rostlinné tuky či poškození jinými potravinami nebo nápoji), bankovky obarvené či odbarvené tak, že nelze určit jejich pravost a nelze rozpoznat obrazec a oboustranně pomalované, popsané či potištěné bankovky.

Zadrží-li banka nestandardně poškozené bankovky, mohou lidé ČNB požádat o vyplacení náhrady. Žádost o vyplacení náhrady je součástí formuláře (Potvrzení o zadržení bankovek a mincí), který je každá banka povinna při zabavení nestandardně poškozené bankovky s klientem vyplnit.

ČNB například poskytla náhradu za zničené bankovky muži, který peníze místo v peněžence uchovával v kapse od kalhot. Ty pak putovaly do pračky i s balíkem pětitisícovek. Vzhledem k velkému poškození bankovek nebyli pracovníci obchodní banky schopni jednoznačně určit jejich pravost a rozpoznat obrazec, bankovky tedy vyhodnotili jako nestandardně poškozené a zaslali je ČNB k posouzení. O náhradu několik desítek tisíc korun ČNB požádali i majitelé rodinného domu, v němž vypukl požár po zkratu elektroinstalace, způsobený nabíječkou od mobilního telefonu. ČNB náhradu i v tomto případě vyplatila.

Nový zákon o oběhu bankovek a mincí reaguje na změny v peněžním oběhu. Dříve prakticky veškerá hotovost procházela strojovým zpracováním na pobočkách ČNB, které vytřiďovaly a automaticky nahrazovaly všechny poškozené bankovky. Nyní řada bank zpracovává hotovost sama nebo prostřednictvím bezpečnostních agentur. Část hotovosti už tedy neprochází pobočkami ČNB, ale banky ji rovnou vrací do oběhu. Nový zákon na toto reaguje a stanovuje jasná pravidla pro třídění bankovek, aby bylo zajištěno, že se k lidem bude dostávat kvalitní a nepoškozená hotovost.

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB