Světová banka pomáhá České národní bance při hodnocení správy bank a zlepšení prostředí pro konkurzy bank

PRAHA, 26. ledna 2005 – Světová banka dnes na semináři organizovaném Českou národní bankou (ČNB) a Světovou bankou zveřejnila výsledky dvou studií 'Česká republika: hodnocení corporate governance v bankovním sektoru" a 'Právní, institucionální a regulatorní rámec pro řešení insolvence bank: hodnocení případu České republiky". Studie byly vypracovány na pilotním základě a navazovaly na úspěšnou spolupráci se Světovou bankou v několika minulých letech. Jejich cílem bylo vůbec poprvé na světě aplikovat novou metodologii diagnostiky v obou uvedených oblastech.

Pan Cesare Calari, viceprezident Světové banky a vedoucí Finanční sítě Světové banky, popsal systém diagnostiky zranitelnosti finančního sektoru, který je znám jako Mezinárodní finanční architektura (IFA). Pro hodnoceni finančních sektorů svých členských zemí jej vytvořily Světová banka a MMF a z velké části byl testován v České republice. Dnes je používán ve více než 100 zemích, ale ČR je dosud jedinou zemí, která aplikovala tento systém v plném rozsahu. Hodnocení správy ( corporate governance) finančních institucí a Globální iniciativa v oblasti insolvence bank systém IFA doplňují a rozšiřují.

Studie o hodnocení správy bank je částí řady čtyř pilotních hodnocení corporate governance ve finančních institucích (bankách, pojiš»ovnách, penzijních fondech a podílových fondech) a byla vypracována v těsné spolupráci s ČNB a s českou bankovní komunitou. Hodnotící studie má stále podobu návrhu a seminář se stal příležitostí pro konzultování metodologie i výsledků s širokou odbornou veřejností. Uvedené hodnocení srovnává žádoucí standardy správy bank s praxí v českém bankovním sektoru. Čerpá přitom ze zavedených principů corporate governance (např. principů OECD) i z nově vznikajících iniciativ, jakými jsou tzv. basilejská pravidla II s novou koncepcí kapitálové přiměřenosti a nedávná doporučení EU ke corporate governance. Hodnocení kvality správy českých bank následuje po dokončení podobného hodnocení pro investiční a podílové fondy, které bylo provedeno ve spolupráci s Komisí pro cenné papíry ČR a zveřejněno v listopadu 2004. I toto hodnocení bylo v ČR testováno poprvé na světě.

Druhá dnes zveřejněná studie byla vypracována společně s ČNB v rámci globální iniciativy, která usiluje o vyšší efektivnost řešení insolvence a úpadku bank. V čele globální iniciativy stojí Světová banka spolu s Mezinárodním měnovým fondem a účastní se jí mnoho zemí. Jejím cílem je posoudit schopnost současného institucionálního, právního a regulatorního prostředí v ČR efektivně se vypořádat s konkurzy bank. Studie se objevuje v době, kdy se v České republice připravuje nová právní úprava úpadku.

Vyhodnocení stability finančního systému země ( Country Financial System Stability Assessment /FSSA/) a Zprávy o dodržovaní mezinárodních standardů a kodexů ( Reports on Standards and Codes /ROSC/) týkající se České republiky jsou k dispozici na adrese: